Vyberte stránku

Organizace výuky ZŠ Rychvald vzhledem k opatření vlády

Organizace výuky ZŠ Rychvald vzhledem k opatření od 12. 10. 2020 do 30. 10. 2020

  1. stupeň
  • výuka probíhá podle stálého běžného rozvrhu ve škole
  • je zrušeno plavání
  • zrušen zpěv
  • školní družina funguje bez omezení
  • školní jídelna funguje bez omezení
  • prodlouženy podzimní prázdniny – škola uzavřena od 26. 10. do 30.10.

2. stupeň

• je zrušeno odpolední vyučování (odpadá 7. vyučovací hodina v pondělí i středu)
12. 10. – 16. 10. probíhá ve škole výuka 7. ABC, 9. AB
12. 10. – 16. 10. výuka 6. ABC, 8. AB probíhá distančně (žáci budou informováni o způsobu výuky učiteli přes DM software)
19. 10. – 23. 10. probíhá ve škole výuka 6. ABC, 8. AB
19. 10. – 23. 10. výuka 7. ABC, 9. AB probíhá distančně (žáci budou informováni o způsobu výuky učiteli přes DM software)
V DOBĚ DISTANČNÍ VÝUKY JE ŽÁK POVINEN SE VZDĚLÁVAT! Pokud se žák distanční výuky neúčastní, je nutné jej omluvit.
• zrušen zpěv
• omezena výuka TV
• školní jídelna pro žáky, kteří se účastní výuky ve škole, funguje bez omezení
• VÝDEJ OBĚDŮ PRO ŽÁKY V DISTANČNÍ VÝUCE BUDE PROBÍHAT DO JÍDLONOSČŮ
OD 11:15 – 11:45, pokud obědy nebude žák odebírat, je nutné je ODHLÁSIT (preferujte, prosím odhlašování přes e-stravu)
• prodlouženy podzimní prázdniny – škola uzavřena od 26. 10. do 30.10.

Share This