Vyberte stránku

Opětovné přesunutí divadelního představení „Sexem ke štěstí“

Vstupenky zůstávají nadále v platnosti. Těm z Vás, kterým termín nevyhovuje nebo se nebudete moci z jakéhokoliv důvodu představení zúčastnit a vstupenky jste si zakoupili na matrice zdejšího úřadu – můžete vstupenky vrátit (do 30.9.2020) ­- vstupné Vám bude vráceno. Tyto vstupenky pak budou ve volném prodeji nabídnuty dalším zájemcům.

Jubilanti, kteří dostali vstupenky jako dárek od KPOZ k jubileu zdarma si je mohou ponechat, pokud se v prosinci představení zúčastní. Pokud se nebudou chtít zúčastnit, mohou je také vrátit na matrice u p.Rozsívalové.

Děkujeme za pochopení.

Iveta Rozsívalová, v.r.
Matrika MěÚ Rychvald
596 543 040
rozsivalova@rychvald.cz

 
Share This