Vyberte stránku

Hasiči mají „novou“ moderní stříkačku

Popis podvozku

V rámci rekonstrukce zadních náprav je na pneumatickém odpružení provedena výměna polohových ventilů a je změněno jejich umístění do bezpečnější polohy pro jízdu v terénu. Na obě zadní nápravy jsou namontovány příčné stabilizátory. Všechna kola včetně náhradního kola jsou osazena pneumatikami konstruovanými pro provoz na blátě a sněhu s výrobním označením M+S“. Na podvozkové části je provedena úprava pro zvýšení brodivosti CAS na 1200 mm při pomalé jízdě klidnou vodou. Držák náhradního kola je demontován a náhradní kolo k CAS je dodáno samostatně, příbalem. CAS vykazuje zvýšenou odolnosti proti účinkům sálavého tepla na rozvodech tlakového vzduchu, na elektrických vodičích a na rozvodu paliva v místech, která nejsou chráněna podvozkovou částí.

Popis nástavby

Nová karosérie účelové nástavby je vyrobena z hliníkových profilů a designových laminátových prvků.
Úložné prostory pro požární příslušenství po stranách účelové nástavby jsou vybaveny roletkami, prostor pro uložení požárního příslušenství a čerpací jednotky v zadní části účelové nástavby je vybaven dveřmi, které se otevírají nahoru.
Nádrž na vodu a obě nádrže na pěnidlo jsou nahrazeny nádrží na hasivo, tvořenou nádrží na vodu o objemu 6.000 l a na pěnidlo o objemu 6 % objemu nádrže na vodu.
Čerpací jednotka CAS je vybavena novým požárním čerpadlem THZ 3000 se jmenovitým výkonem 3000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1 s vysokotlakou částí, která pracuje se jmenovitým tlakem 4,0 MPa a jmenovitým průtokem 150 l.min-1. V pravé zadní skříni bylo zachováno původní zařízení prvotního zásahu.
Pochůzná plocha účelové nástavby je vybavena původní schránkou s víkem pro uložení rozměrného požárního příslušenství.

Rekonstrukce byla hrazena z finančních prostředků města Rychvald a také z Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů prostřednictvím MV ČR, GŘ HZS ČR.

Věříme, že nový zásahový vůz bude hlavně ozdobou přehlídek a soutěží a k likvidaci požárů bude potřebný co nejméně. Avšak pokud nastanou, přejeme jen úspěšné a bezúrazové zásahy.

Share This