Select Page

Z DOTACÍ

Nástavba a přístavba MŠ č.p. 1500 v Rychvaldě

Realizace projektu nástavby a přístavby MŠ č.p. 1500 povede k vytvoření prostředí pro děti předškolního věku odpovídajícího současným hygienickým nárokům a obecně technickým požadavkům na vybrané druhy staveb, vytvoří podmínky pro snadnější začlenění a uplatnění...

Přístavba a modernizace Městského úřadu v Rychvaldě

Budova městského úřadu nesplňuje základní požadavky na výstavbu, kterými jsou přístup a užívání stavby osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, požární bezpečnost a bezpečnost při užívání stavby. Většina pracovních prostor úřadu je orientována na jih....

Demolice staré ekologické zátěže mazutové kotelny v Rychvaldě

Projekt je podporován ze strukturálních fondů EU a národních rozpočtů prostřednictvím rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013. Předmětem projektu je demolice staré...

Děti přírodě, příroda dětem

Projekt „Děti přírodě, příroda dětem“ řeší proměnu školní zahrady MŠ Mírová, Rychvald na „přírodní učebnu“, která se stane nedílnou součástí mateřské školy. Řešení přírodní zahrady se zaměřením na environmentální výchovu rozšíří nabídku aktivit a podnítí zájem o...