Vyberte stránku

Vítání občánků – výzva rodičům

Vážení rodiče,

komise pro občanské záležitosti /dále jen KPOZ/ připravuje na den 12. února 2022 (sobota) slavnostní setkání rychvaldských občánků s tradičním zápisem novorozených dětí do pamětní knihy.

Možnost přihlásit se na tuto slavnost máte do 02.02.2022 (středa):

1/ osobně na matrice, kde si vyplníte přihlášku na tuto akci

2/ na webových stránkách města Rychvaldu. Zde je připravená přihláška, kterou po vyplnění a podepsání odešlete na adresu : rozsivalova@rychvald.cz.

Týden před uskutečněním slavnosti Vám bude poslána na adresu trvalého pobytu dítěte pozvánka s pokyny – upřesněním času konání, počtu osob, hygienická opatření apod.

Iveta Rozsívalová
matrikářka

Share This