Vyberte stránku

Vítání občánků – výzva rodičům

Vážení rodiče,
komise pro občanské záležitosti /dále jen KPOZ/ připravuje na 11.června (sobota) slavnostní setkání rychvaldských občánků s tradičním zápisem novorozených dětí do pamětní knihy.
Možnost přihlásit se na tuto slavnost máte do 31.05.2022 (úterý):

1/ osobně na matrice, kde si vyplníte přihlášku na tuto akci

2/ na webových stránkách města Rychvaldu, kde je připravená e-přihláška, kterou po vyplnění a podepsání odešlete na adresu: rozsivalova@rychvald.cz.

Týden před uskutečněním slavnosti Vám bude poslána na adresu trvalého pobytu dítěte pozvánka s upřesněním času konání.

Iveta Rozsívalová
matrikářka

Share This