Vyberte stránku

Pozvánka na vítání občánků – únor

Vážení rodiče,
srdečně Vás zveme na slavnostní setkání rychvaldských občánků s tradičním zápisem novorozených dětí do pamětní knihy, které se bude konat dne 11.02.2023.

Možnost přihlásit se na tuto slavnost máte do 31.01.2023 (úterý):

  1. osobně na matrice, kde si vyplníte přihlášku na tuto akci
  2. na webových stránkách města Rychvaldu, zde je připravená přihláška, kterou po vyplnění a podepsání odešlete na adresu : rozsivalova@rychvald.cz.

Týden před uskutečněním slavnosti Vám bude poslána na adresu trvalého pobytu dítěte pozvánka s upřesněním času konání.

Další plánované termíny jsou stanoveny na tyto dny:
11.3., 13.5., 10.6., 23.9.,11.11.,9.12.2023

Iveta Rozsívalová,
matrikářka

Share This