Vyberte stránku

Upozornění

Upozorňujeme občany města Rychvald, především nájemce bytových domů, aby v rámci své bezpečnosti neposkytovali cizím osobám údaje o platbách prostřednictvím SIPO,o dodávkách elektrické energie a plynu, atd. Zároveň Vás žádáme, nevpouštějte cizí osoby do svých domácností. 

Nájemníci bytových domů jsou vždy předem o zpřístupnění bytů prostřednictvím vývěsek MěÚ Rychvald informováni.

V případě, že po vás bude podobné informace nějaká cizí osoba požadovat, volejte hlídku městské policie (723 654 699).

Share This