Vyberte stránku

Univerzita třetího věku pokračuje, ještě sbírá přihlášky

Po roční přestávce, způsobené pandemií covidu, opět usednou senioři do lavic. Univerzita třetího věku je program neprofesního celoživotního zájmového vzdělávání určený pro zájemce ve věku 55+. Podmínkou pro studium je zájem o další vzdělávání. Program je dvouletý, výuka probíhá formou přednášek, případně cvičení, seminářů, exkurzí. V novém akademickém roce 2021/2022 budou studenti druhého ročníku pokračovat třetím semestrem na téma ,,Nové technologie v mém životě“. První ročník zahájí výuku tématem ,,Zdravý životní styl“. Studium probíhá zpravidla ve čtvrtky v odpoledních hodinách v budově učiliště v centru Bohumína na Husově ulici. Studium zajišťuje Britský institut z Nového Jičína ve spolupráci se Střední školou Bohumín. Města Bohumín, Rychvald i obec Dolní Lutyně přispívají svým občanům na školné.S projektem Univerzity třetího věku začal Bohumín už v roce 2007. Během třinácti let absolvovalo studium více než 260 lidí. Slavnostní ceremoniál v podobě imatrikulace je naplánován na středu 8. září v obřadní síni bohumínské radnice.

Zájemci o univerzitu třetího věku se mohou přihlásit osobně v kulturním domě u p. ing. Kotkové, telefonicky 596 572 511, emailem kotkova@rychvald.cz, příjem přihlášek končí 3.9.2021.

Město Rychvald přispívá občanům s trvalým pobytem na území města Rychvald částkou 1400 Kč a sám student si hradí pouze 600 Kč.

Ing. Petra Kotková
referent odboru školství, kultury, sportu a vnitřní správy

Share This