Vyberte stránku

Snížení energetické náročnosti bytových domů č.p. 1601 a 1602

Předmětem projektu je zateplení bytových domů na ul. Mírová č.p. 1601 a 1602 v Rychvaldu. Projekt je podporován z prostředků EVROPSKÉ UNIE, z Integrovaného regionálního operačního programu 11703 Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Název akce: Snížení energetické náročnosti 2 bytových domů
Číslo programu: 06
Název programu: Integrovaný regionální operační program
Číslo výzvy: 06 15 018
Identifikační č. EIS: CZ.06.2.11/0.0/0.0/16 098/0002053
Identifikační číslo: 117D03H000263
Název výzvy: 16. výzva IROP – Energetické úspory v bytových domech – SC 2.5

Cena projektu:

Účast státního rozpočtu/dotace: 4 319 353,53 Kč
Vlastní zdroje města: 5 964 821,55 Kč
Celková cena projektu: 10 284 175,08 Kč

Termín realizace: rok 2018

Share This