Vyberte stránku

Slavnostní ocenění žáků města Rychvaldu

Dnes byli v obřadní síni MěÚ Rychvald ceněni žáci a žákyně Základní školy Rychvald za šikovnost, píli, úspěchy, nápady, lidskost a práci nad rámec běžných školních povinností. Žáci se zapsali do pamětní knihy a byl jim také předán malý dárek.

Za krásný úspěch v oboru výtvarném:

Beátu Nowakovou z 9.B,
která získala 1. místo v mezinárodní soutěži KRÁSA OKAMŽIKU v kategorii Malba a kresba kategorie II. = 15 – 19 let. Pořádáno Jazykovým gymnáziem Pavla Tigrida (Ostrava – Poruba). Soutěže se zúčastnilo téměř 50 základních a středních škol.

Za tvůrčí práci pro školní časopis Rychvalďáček, kdy jsou paní učitelky velmi spokojeny s tím, jak se děti zapojují a jak jsou aktivní:

Davida Miksu (4.C)
Matouše Heřmana (4.B)
Alici Herokovou (3.A)

Za aktivní a kvalitní práci pro školní časopis Zrcadlo (časopis pro 2. stupeň):

Václava Pavlíka (9. B)
Jana Šindlera (9. B)
Ondřeje Majkuse (9 .A)

 Za aktivní práci pro školní klub Mozek:

Adélu Pastuchovou (7.B)
Klaudii Pulcerovou (6.C),
Klaudii také za příkladné studijní výsledky, účast na celé řadě dobrovolných aktivit (sběr, soutěže, klub Mozek), dále pak sportovní činnost – hraje tenis a získává ocenění i ve vyšších soutěžích.

V oblasti sportu:

Jakuba Koběrsého (5.A),
za všestrannou sportovní reprezentaci školy a také mezinárodní reprezentaci v Judu. Mimo jiné vybojoval 1. místo na závodech „Český pohár Ostrava“ a získal 2. místo na turnaji v Raškovicích.

V oboru matematickém, za účast v matematické soutěži, ve které soupeřilo 7 škol karvinského okresu, dohromady 62 soutěžících. V kategorii 7. tříd (celkem 19 soutěžících) naši žáci obsadili:

1. místo Vanesa Przybylová (7. A) – 17 bodů= absolutně nejúspěšnější řešitelka ze všech tří kategorií letošního ročníku
4. místo – Matěj Adamec (7.A)
5.
místo – František Heřman (7.A)
Štěpána Vzatka (4.C) za 6. místo v krajské matematické soutěži (1.místo na naší škole)

Za humánní postoj, zorganizování a uspořádání sbírky pro ukrajinské běžence:

Denise Vicherka (8.B)

Share This