Vyberte stránku

Předběžné oznámení o pozastavení provozu školní kuchyně a jídelny ZŠ Rychvald na ulici Školní 1600

Vážení rodiče, žáci, občané Rychvaldu,

po předcházejících jednáních s vedením základní školy, města i zástupci firem podílejících se na plánované rekonstrukci školní kuchyně a jídelny s cílem minimalizovat riziko ohrožení zahájení provozu po prázdninách bylo na 62. schůzi RM dne 19.5.2020 schváleno uzavření dodatků se zhotoviteli a dodavateli plánované rekonstrukce školní kuchyně a jídelny upravující termín zahájení rekonstrukce na 15. 6.2020.

Omlouváme se předem za způsobené komplikace způsobené z důvodu předčasného zrušení stravování. V tuto chvíli se v souvislosti s rekonstrukcí a pozastavením provozu kuchyně náhradní stravování neplánuje i vzhledem k současné situaci a opatřeními souvisejícími s celosvětovou pandemií.

Předběžně jsme byli informováni vedením školy o ukončení školního roku v pátek 26.6.2020.

O plánovaném průběhu závěru školního roku a dalších podrobnostech organizace výuky zde neuvedených budou informováni rodiče prostřednictvím školy.

Share This