Vyberte stránku

Komunikace pro pěší podél ul. Michálkovické v Rychvaldě

Hlavním cílem projektu je zvýšení bezpečnosti chodců podél silnice III. třídy č. 4724 v Rychvaldě.

K naplnění hlavního cíle dojde prostřednictvím vybudování nového bezbariérového chodníku v celkové délce 611 m a oddělení motorové dopravy v daném úseku od pěší dopravy.

Předmětem projektu je výstavba bezbariérové komunikace pro pěší podél komunikace III. třídy č. 4724 na ul. Michálkovické v Rychvaldě, v úseku se začátkem na křižovatce ul. Michálkovická a ul. Myslivecká a ukončením u nemovitosti čp. 22.

Realizace bude probíhat v roce 2019.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Operační program: 06 Integrovaný regionální operační program
Prioritní osa: 06.1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony
Specifický cíl: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy
Číslo výzvy: 18. výzva – PODPORA BEZPEČNOSTI DOPRAVY A CYKLODOPRAVY – SC 1.2

FINANCOVÁNÍ PROJEKTU

  • celkový rozpočet projektu 7.666.515,77 Kč (100%)
  • dotace SR a EU 6.898.964,-Kč (90%)
  • vlastní zdroje 766.551,77 Kč (10%)
Share This