Vyberte stránku

Komunikace pro pěší podél ul. Michálkovické v Rychvaldě – úsek č. 1

Hlavním cílem projektu je zvýšení bezpečnosti chodců podél silnice III. třídy č. 4724 v Rychvaldě.

K naplnění hlavního cíle dojde prostřednictvím vybudování nového bezbariérového chodníku v celkové délce 360 m a oddělení motorové dopravy v daném úseku od pěší dopravy.

Předmětem projektu je výstavba bezbariérové komunikace pro pěší podél komunikace III. třídy č. 4724 na ul. Michálkovické v Rychvaldě, v úseku se začátkem v blízkosti ochranného pásma vlečky OKD a koncem u křižovatky ul. Michálkovické a ul. Myslivecké.

Realizace bude probíhat v roce  2019.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Operační program: 06 Integrovaný regionální operační program
Prioritní osa: 06.4 Komunitně vedený místní rozvoj        
Název výzvy: 2. výzva MAS BOHUMÍNSKO – IROP – UDRŽITELNÁ DOPRAVA

FINANCOVÁNÍ PROJEKTU

  • celkový rozpočet projektu 4.630.045,56 Kč (100%)
  • dotace SR a EU 4.398.543,28,- Kč (95%)
  • vlastní zdroje 231.502,28 Kč (5%)
Share This