Vyberte stránku

Poskytnutí informací k žádosti o informace dle zák č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím –zpřístupnění studie sportovní haly