Vyberte stránku

Poskytnutí informací k žádosti o informace dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím – rozhodnutí či souhlas pro pozemní stavby