Vyberte stránku

ZVÝŠENÍ ZÁLOH NA SLUŽBY SPOJENÉ S UŽÍVÁNÍM MĚSTSKÝCH BYTŮ

S účinností od 1.1.2023 Město Rychvald, jako pronajímatel zvyšuje zálohy na služby spojené s užíváním městských bytů. Zvýšení měsíčních záloh se týká zejména položek: teplo, teplá voda a elektrická energie společných prostor (osvětlení a výtah). Cílem tohoto zvýšení je měsíční zálohy na služby spojené s užíváním bytu nastavit tak, aby roční vyúčtování skončilo vyrovnaně bez enormních nedoplatků. O zvýšení záloh na služby spojené s užíváním bytů budou všichni nájemci městských bytů písemně informování. Dopis, jehož přílohou bude evidenční list s rozpisem záloh, bude doručený do domovních poštovních schránek v průběhu měsíce prosince letošního roku. Oddělení správy majetku
Share This