Vyberte stránku

Zkvalitnění bezpečnosti a kontroly na Sběrném dvoře v Rychvaldě

Městský úřad Rychvald ve spolupráci se Službami města Rychvald z důvodu nedostatečného osvětlení a nutného rozšíření kamerového systému v areálu Sběrného dvora Rychvald využil možnost a zažádal u společnosti ELEKTROWIN a. s., o poskytnutí odměny z Motivačního programu 2022 pro spolupracující města a obce.

ELEKTROWIN a.s. je největším kolektivním systémem zaměřeným na zpětný odběr vysloužilých elektrospotřebičů v České republice. Společnost zajišťuje sběr, zpracování, využití a odstranění odpadního elektrozařízení. Od svého založení v roce 2005 již zrecykloval více než 30 000 000 vyřazených elektrospotřebičů o celkové hmotnosti více než 530 000 tun. Pro občany města Rychvald zajišťuje zpětný odběr zařízení pro tepelnou výměnu, obrazovek, světelných zdrojů, velkých i malých zařízení a také malých zařízení informačních technologií a telekomunikačních zařízení.

Díky získání odměny z Motivačního programu 2022, společnosti ELEKTROWIN a. s. ve výši 29.825,29 Kč, byly v areálu Sběrného dvora Rychvald nainstalovány dvě výkonnější LED svítidla a stávající kamerový systém rozšířen o dvě nové kamery.

Odbor stavební a životního prostředí MěÚ Rychvald touto cestou děkuje všem občanům, kteří třídí své odpady, ekologicky likvidují elektrozařízení odvozem do Sběrného dvora a podporují tak možnost získávání těchto odměn a dotací, využívaných k dalšímu rozvoji odpadového hospodářství v našem městě.

Jana Vehovská
odbor stavební a životního prostředí

Share This