Vyberte stránku

Zimní údržba

Kontakt na dispečera zimní údržby je uvedený v kalendáři města Rychvald. Pro ty, kteří kalendář nemají uvádíme tel. č. zde : 731 414 250.

Občané, kteří budou potřebovat zprůjezdnit svou účelovou komunikaci z důvodu ochrany života a zdraví (příjezd sanitky, návštěva lékaře) si mohou o tuto službu požádat u dispečera zimní údržby jeden den předem na výše uvedeném telefonním čísle (od 7,00 do 14,00 hod.) Tato služba je poskytována bez nároku na náklady.

Zároveň vyzýváme k toleranci všechny občany parkující podél komunikací a před vjezdy do zahrad. Pokud budou automobily zaparkované tak, že nebude moci projet traktor s radlicí či sypač, nebude moct být provedena na této komunikaci zimní údržba. S tím souvisí i odvoz komunálního odpadu. Jedná se především o ul. Stará kolonie, ul. Červená kolonie, ul. Finské domky.

Vladimíra Skupníková

vedoucí odboru investic a správy majetku

Share This