Vyberte stránku

Zimní údržba

Tak jako celá republika, zažil Rychvald 5. ledna 2019 první výraznější sněžení doprovázené nízkými teplotami a zhoršenou situací na komunikacích a chodnících.

Na situaci jsme ihned reagovali dle platného nařízení pro zimní údržbu. Osobně jsme situaci monitorovali celý víkend, spoluorganizovali a operativně vysílali pracovníky údržby na místa se zhoršenou situací ve sjízdnosti vozovek a schůdností chodníků. Na většině míst se podařilo zajistit dostatečné ošetření, aby byly následky sněžení minimalizovány. Samozřejmě, neobešlo se to i bez určitých problému na některých místech v Rychvaldu, ale i tam se situace brzy zlepšila, často na základě upozornění a informací právě od občanů, za což děkujeme.

V Rychvaldu je zimní údržba zajišťována jednak Službami města Rychvald a dále pak na základě smlouvy firmou FCC (bývalá ASA).

Pro upřesnění, na koho se obracet, vám přinášíme kontakty, které jsou vám k dispozici pro nahlášení zhoršené situace na komunikacích a chodnících.

Pro údržbu chodníků, parkovišť a autobusových zastávek:

Služby města Rychvald

Pan Škuta

Telefon: 731 414 250

Pro údržbu místních komunikací:

Firma FCC (dispečink)

Pan Zápalka

Telefon: 724 917 017

Pokud budete mít nějaké výhrady k postupu subjektů uvedených výše, nebo nebudete spokojeni s provedenou údržbou, stále také platí, že vedení města je vám k dispozici na svých telefonech a mailech, kde je můžete kontaktovat a nahlásit případné nedostatky. Budeme se jimi zabývat a bezodkladně je řešit.

Důležité kontakty pro občany (Rada města Rychvald):
Starosta Milan Starostka

starostka@rychvald.cz

731 421 602

Místostarosta Ing. Pavel Staněk

stanek@rychvald.cz

602 165 388

Místostarosta Václav Pavlík

pavlik@rychvald.cz

604 826 090

Radní

(jednatel Služeb města Rychvald)

Lukáš Oprchalský

zastupitel.oprchalsky@rychvald.cz

608 282 208

Radní René Budník zastupitel.budnik@rychvald.cz

 

 

 

Share This