Vyberte stránku

Zastupitelé se sešli na pracovní schůzce

Dne 13.10. proběhla pracovní schůzka zastupitelů a členů Komise výstavby a životního prostředí. Na programu byly čtyři body. Projednány byly všechny vznesené návrhy a možné varianty řešení.

1. Návrh nové vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství – vyhrazená parkovací místa.

Bylo dohodnuto, že na nejbližším zasedání zastupitelstva města bude projednána změna vyhlášky, kdy by od 1.1.2022 již nebyla povolována soukromá stání a už nebudou prodloužena ani ta, která byla vydána.

2. Parkování na náměstí.

Bylo dohodnuto, že parkování na náměstí bude časově omezeno. V pracovní dny (pondělí až pátek) v čase 7 – 16 hodin na 60 minut.

3. Dopravní situace v okolí školy.

Dojde ke změně času dopravního omezení. V pracovní dny (pondělí až pátek) na 7:00 – 8:00 hodin. Odpolední omezení bude zrušeno.

4. Dopravní situace – ulice Lipová, Souběžná a další.

Radou města Rychvald bude zřízena  komise, která se bude zabývat dopravní situací ve městě a navrhne možná řešení.

Lucie Stankušová
zastupitelka

Share This