Vyberte stránku

Vítání občánků – výzva rodičům

Vážení rodiče,

komise pro občanské záležitosti /dále jen KPOZ/  připravuje na  27.srpna (sobota) slavnostní setkání rychvaldských občánků s tradičním zápisem novorozených dětí  do pamětní knihy.

Bude to poslední akce současné komise pro občanské záležitosti (konec volebního období). Další se uskuteční po sestavení nové komise po zářijových komunálních volbách.

Možnost přihlásit se na tuto slavnost máte do 16.08. (úterý):

1/ osobně na matrice, kde si vyplníte přihlášku na tuto akci

2/ na webových stránkách města Rychvaldu. Zde je připravená přihláška, kterou po vyplnění a podepsání odešlete na adresu : rozsivalova@rychvald.cz.

Týden před uskutečněním slavnosti Vám bude poslána na adresu trvalého pobytu dítěte pozvánka s upřesněním času konání.

Iveta Rozsívalová
matrikářka

Share This