Vyberte stránku

Veřejná výzva na obsazení pracovního místa

Starosta města Rychvaldu vyhlašuje výběrové řízení podle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících samosprávných celků, v platném znění, na obsazení pracovního místa (funkce) vedoucí odboru investic a správy majetku.

Share This