Vyberte stránku

Snížení energetické náročnosti veřejné budovy na ulici Orlovská čp. 678, Rychvald

Předmětem podpory je zateplení veřejné budovy – Městského úřadu v Rychvaldu, nacházející se na adrese Orlovská čp. 678. Realizací projektu dojde ke snížení energetické náročnosti veřejné budovy.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti/Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životního prostředí.

Řídící orgán:                      Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkující subjekt:     Státní fond životního prostředí ČR

Příjemce dotace:               Město Rychvald

Název akce (projektu):       Snížení energetické náročnosti veřejné budovy na ulici Orlovská čp. 678, Rychvald

Program:                           11531 – Operační program životního prostředí

Identifikační číslo:             115D316011575

Identifikační číslo EIS:        CZ.05.5.18/0.0/0.0/18 100/0009466

Celkové způsobilé výdaje:                                              4 039 696 Kč

Dotace EU:                                                                      1 615 878 Kč (40 %)          

Příspěvek příjemce podpory:                                          2 423 818 Kč (60 %)

Termín realizace:                                                           rok 2022

Share This