Vyberte stránku

Snížení energetické náročnosti veřejné budovy na ulici Orlovská čp. 1221, Rychvald

Předmětem projektu je zateplení veřejné budovy na ulici Orlovská č.p. 1221 v Rychvaldu, sloužící primárně jako hasičská zbrojnice. Realizací projektu dojde ke snížení energetické náročnosti veřejné budovy.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti/Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životního prostředí.

Řídící orgán:                      Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkující subjekt:     Státní fond životního prostředí ČR

Příjemce dotace:               Město Rychvald

Název akce (projektu):       Snížení energetické náročnosti veřejné budovy na ulici Orlovská čp. 1221, Rychvald

Program:                           11531 – Operační program životního prostředí

Identifikační číslo:             11D316011784

Identifikační číslo EIS:        CZ.05.5.18/0.0/0.0/19 121/0010515

Celkové způsobilé výdaje:                                              5 086 120 Kč

Dotace EU:                                                                      2 034 448 Kč (40 %)          

Příspěvek příjemce podpory:                                          3 051 672 Kč (60 %)

Termín realizace:                                                           rok 2022

Share This