Vyberte stránku

Snížení energetické náročnosti MŠ

Předmětem projektu je zateplení Mateřské školy Václav, čp. 1220, ul. Pionýrská v Rychvaldě.

Projekt je podporován z prostředků EVROPSKÉ UNIE, z operačního programu Životního prostředí České republiky (OPŽP) a ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP) ČR.

Akce: Snížení energetické náročnosti Mateřské školy Václav, Rychvald
Č. projektu: CZ.1.02/3.2.00/14.24985
ID projektu: 115D222005046
akceptační číslo: 14202723
Číslo výzvy: 60. výzva OPŽP
Prioritní osa 3: Udržitelné využívání zdrojů energie (FS)

Cena projektu:
Celková cena projektu 2.791.096,00 Kč
Poskytnutá dotace z OPŽP 1.780.249,35 Kč
Poskytnutá dotace z SFŽP 104.720,55 Kč
Vlastní zdroje města 906.126,10 Kč

Termín realizace: 30. 10. 2014 – 31.3. 2015

Share This