Vyberte stránku

Snížení energetické náročnosti bytových domů č.p. 1501-1503; 1510-1512; 1513-1515; 1518, 1519, 1533

Předmětem projektu je zateplení bytových domů na ul. Školní č.p 1513-1515 a na ul. Středová, č.p. 1501-1503; 1510-1512; 1518, 1519, 5133 v Rychvaldě. 

Projekt je podporován z prostředků EVROPSKÉ UNIE, z Integrovaného regionálního operačního programu 11703 Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Akce: Snížení energetické náročnosti bytových domů č.p. 1501-1503; 1510-1512; 1513-1515; 1518, 1519, 1533
Číslo programu: 06
Název programu: Integrovaný regionální operační program
Číslo výzvy: 06-15-018
Č. projektu: CZ.06.2.11/0.0/0.0/15-018/0000355
ID projektu: 117D03H000005
Název výzvy: 16. Výzva IROP – Energetické úspory v bytových domech – SC 2.5

Cena projektu:

Způsobilé výdaje 14.254.206,28 Kč
Poskytnutá dotace z IROP 3.848.635,70Kč
Vlastní zdroje města ze způsobilých výdajů 10.405.570,58Kč
Vlastní zdroje města z nezpůsobilých výdajů 7.094.044,72Kč
Celková cena projektu 21.348.251,00Kč 

Termín realizace: rok 2017 – 2018

Share This