Vyberte stránku

Sdělení komise pro občanské záležitosti rodičům novorozených Rychvalďáčků

Máte-li zájem o slavnostní zápis Vašeho dítěte do pamětní knihy, kontaktuje matriku osobně, na t.č.596543040, popř.email rozsivalova@rychvald.cz, a to do 30. září.
Přihlášeným zájemcům bude zaslána na adresu dítěte pozvánka s upřesněním času konání. Termín je naplánován na 17. října (sobota).

I.Rozsívalová, matrika

Share This