Vyberte stránku

Rychvaldské rybí slavnosti 2020 zrušeny

Letošní rybí slavnosti měly probíhat v duchu s oslavou města Rychvald, konkrétně výročí „roku založení a oslav první zmínky o Rychvaldu 715 let“, dále kdy obec požádala o povýšení na tzv. městys uplynulo již 85 let a kdy jsme se stali oficiálně městem Rychvald uplyne letos 35 let.

Město hledalo řešení a varianty, jak to vše skloubit v nepřehledných podmínkách ve stále měnících se pravidlech pro pořádání hromadných akcí s cílem letošního ročníku podpořit „lokální umělce“. Do poslední možné chvíle jsme věřili, že rybí slavnosti uspořádáme, ale zřejmě definitivní rozhodnutí padlo po oznámení v médiích, že velká akce v Ostravě byla zrušena z minuty na minutu. Tato událost nás přesvědčila a ujistila v tom, že v této nejisté době a takových podmínkách nebudeme tak velkou a finančně nákladnou akci pořádat.

Věřte, nebylo to pro nás lehké rozhodnutí, ale vzhledem k tomu, v jakém rozsahu se u nás ve městě „Rychvaldské rybí slavnosti“ konají a jak velká bývá účast, to bylo zřejmě jediné rozumné řešení. Na náměstí bychom nebyli schopni zajistit tak přísná hygienická pravidla, rozdělování prostoru na sektory, dodržovat další nařízení, pravidla a podmínky. Byla zde i „určitá nejistota s účastí občanů.

Doufáme, že nám to nebudete mít za zlé. Budeme se snažit vám to vynahradit při jiné kulturní akci anebo v příštím roce, kdy situace bude snad již o poznání lepší. Musíme v to věřit a věřte s námi.

Ing. Petra Kotková, OŠKS a VS

Share This