Vyberte stránku

Rychvald se aktivně podílí na ochraně životního prostředí

Život bez elektrospotřebičů si v dnešní době lze jen těžko představit. Obklopují nás a staly se součástí našich každodenních činností. Elektrozařízení však obsahují množství materiálů, které pocházejí z neobnovitelných zdrojů. Jejich těžbou je významně zatěžováno životní prostředí. Pro zajištění sběru a recyklace vysloužilých elektrozařízení si naše obec vybrala ke spolupráci kolektivní systém ASEKOL. Správná recyklace výrobků totiž přináší životnímu prostředí významnou úlevu. Jakým rozsahem naše obec přispěla k lepšímu životnímu prostředí, se dozvídáme z environmentálního vyúčtování zpracovaného společností ASEKOL. Díky zodpovědné recyklaci vznikají úspory ve spotřebě elektrické energie, primárních surovin, vody, okyselování prostředí a produkci skleníkových plynů.

Certifikát environmentálního vyúčtování vyčísluje přínos naší obce k ochraně přírody v roce 2021. Vyplývá z něj, že díky množství námi odevzdaných elektrozařízení jsme uspořili 197,53 MWh elektřiny, 18.875,30 litrů ropy, 663,76 m3 vody a 8,75 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů CO2 ekv. o 11,09 tun, a produkci SO2 ekv. (který zapříčiňuje okyselování prostředí) o 734,39 kg.

Každý kus vytříděného elektra se počítá, což dokazuje příklad 100 vytříděných notebooků, které uspoří 10 MWh elektřiny. Takové množství odpovídá 3leté spotřebě elektřiny rodiny žijící ve standardním bytu. Za 100 kg vytříděných elektrospotřebičů se ušetří takové množství ropy, které by stačilo na výrobu benzínu pro cestu z Prahy do Paříže. Děkujeme všem, kteří pečlivě třídí odpad a přispívají tak k ochraně životního prostředí.

Environmentální vyúčtování je vypočítáváno pomocí studie životního cyklu výrobku (tzv. LCA – Life Cycle Assessment), která vypovídá o dopadech výroby a recyklace jednotlivých elektrozařízení na životní prostředí. Studie zohledňuje všech 6 skupin elektrospotřebičů, jejichž zpětný odběr kolektivní systém ASEKOL zajišťuje.

Díky svým obyvatelům se Město Rychvald může v roce 2021 pochlubit sběrem starého elektra určeného ke zpětnému odběru a recyklaci o hmotnosti 30,54 t. Na každého obyvatele tak připadá 4,03 kg vysloužilých spotřebičů. Byla tím uspořena spotřeba elektřiny a produkce skleníkových plynů, celosvětově omezena těžba ropy a železné rudy, a recyklací se pokryla i část dodávek mědi nebo hliníku pro průmyslovou výrobu.
Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí, které na základě dosažených výsledků vystavil kolektivní systém pro sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů Elektrowin.
Vyplývá z něj, že díky obyvatelům došlo za rok 2021 k úspoře produkce CO2 o 359,33 tun. Víte kolik smrků pohltí stejné množství CO2? 139 ks
Nebylo nutné vytěžit 17 904,55 litrů ropy. Představte si, že z tohoto množství se pokryje spotřeba pohonných hmot auta např. na cestu z Prahy do Brna po dálnici D1 a to 670 krát.
Došlo také k úspoře 184 313,05 kWh energie. Asi stejné množství, jako kdybychom spustili cyklus myčky nádobí 184314 krát.
Podařilo se recyklovat 17 582,13 kg železa. Toto množství recyklovaného železa by bylo možné použít pro výrobu 721 ks nových praček, bez nutnosti těžby železné rudy.
Recyklací vysbíraných spotřebičů se podařilo získat 619,52 kg mědi, což by postačilo pro ražbu 110137 1€ mincí, nebo 751,89 kg hliníku, který by stačil na výrobu 50127 plechovek o objemu 0,33 l.

Share This