Vyberte stránku

Rekonstrukce a modernizace odborných učeben ZŠ Rychvald, Školní 1600

Předmětem projektu jsou stavební práce, kterých účelem je rekonstrukce a modernizace odborných učeben v základní škole Rychvald na ul. Školní č.p. 1600, v části 3. Patra Pavilónu C. Mimo stavební úpravy vedoucí k modernizaci bude pořízeno i vybavení do odborných učeben a kabinetů k odborným učebnám včetně pomůcek a zajištění minimální bezbariérovosti Základní školy Rychvald.

Cílem projektu je zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života ve městě Rychvald a zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání v ZŠ Rychvald.

Projekt je podporován z prostředků EVROPSKÉ UNIE, z Integrovaného regionálního operačního programu 11703 Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Název akce: Rekonstrukce a modernizace odborných učeben ZŠ Rychvald, Školní 1600
Program: 11703
Název programu: Integrovaný regionální operační program
Číslo výzvy: 68, 3 výzva MAS Bohumínsko
Č. projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0007036
ID projektu: 117D03O000155
Název výzvy: 68. Výzva IROP – Infrastruktura základních škol, Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol, Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání – Specifický Cíl 4.1

CENA PROJEKTU

Způsobilé výdaje 1.999.979,00 Kč
Poskytnutá dotace z IROP 1.899.980,05 Kč
Vlastní zdroje města ze způsobilých výdajů 99.998,95Kč
Vlastní zdroje města z nezpůsobilých výdajů 892.883,41Kč
Celková cena projektu 2.992.861,36Kč

Termín realizace: rok 2018 – 2018

Share This