Vyberte stránku

Rekonstrukce a modernizace odborných učeben ZŠ Rychvald, Školní 1600, II. etapa

Předmětem projektu jsou stavební práce, kterých účelem je rekonstrukce a modernizace odborných učeben v základní škole Rychvald na ul. Školní č.p. 1600, v části 1.NP (dílny a pěstitelství) a v 3.NP (A1 a A2). Mimo stavební úpravy vedoucí k modernizaci bude pořízeno i vybavení do odborných učeben a kabinetů k odborným učebnám včetně pomůcek a zajištění minimální bezbariérovosti Základní školy Rychvald.

Cílem projektu je zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života ve městě Rychvald a zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání v ZŠ Rychvald.

Projekt je podporován z prostředků EVROPSKÉ UNIE, z Integrovaného regionálního operačního programu 11703 Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Název akce: Rekonstrukce a modernizace odborných učeben ZŠ Rychvald, č.p. 1600 – II. etapa

Název programu: Integrovaný regionální operační program

Číslo výzvy: 031/06_16_066/ITI_15_01_001

Č. projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0010798

Financování projektu:

  • Způsobilé výdaje projektu 3.054.344,68Kč
  • Poskytnutá dotace z EU 2,596.192,97Kč
  • Poskytnutá dotace z MMR ČR 152.717,24Kč
  • Vlastní zdroje města ze způsobilých výdajů 305.434,47Kč

Termín realizace:   rok 2019

Share This