Vyberte stránku

Regenerace panelového sídliště Rychvald

V červnu letošního roku bude zahájena další navazující etapa stavebních prací na sídlišti našeho města a to rekonstrukce komunikací pro pěší k bytovým domům a veřejného osvětlení na ul. Středové.

Akce bude z 50 % celkových nákladů tj. 2 538 739,48 Kč financována z dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj v rámci podprogramu Podpora regenerace panelových sídlišť, zaměřené na revitalizaci veřejných prostranství v panelových sídlištích s více než 150 byty.

Share This