Vyberte stránku

Přístavba a modernizace Městského úřadu v Rychvaldě

Budova městského úřadu nesplňuje základní požadavky na výstavbu, kterými jsou přístup a užívání stavby osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, požární bezpečnost a bezpečnost při užívání stavby. Většina pracovních prostor úřadu je orientována na jih. V letním období tak dochází k přehřátí místností. Průchozí kanceláře, příliš velká zasedací místnost, zastaralé vybavení či absence místa pro čekající veřejnost vytváří nehostinné prostředí jednak klientům úřadu, jednak jeho zaměstnancům.

Stavebně technické posouzení stávajícího stavu budovy vyvolalo rozhodnutí orgánů města o modernizaci městského úřadu s cílem zajištění bezbariérového přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, zefektivnění veřejných služeb a veřejné správy.

Projekt je podporován z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013 z prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF). Výše podpory je stanovena na 92,5% uznatelných nákladů, tj. 8 697 788 Kč z celkových výdajů ve výši 9 626 898 Kč.

Financování projektu

  • celkový rozpočet projektu 9 626 898,- Kč 100%
  • podpora z ROP 8 697 788,- Kč 92,5%
  • vlastní zdroje města 929 110,- Kč 7,5%
Share This