Vyberte stránku

Příspěvek na bydlení od 1.1.2023 – NEPŘEHLÉDNĚTE !!!

Dne 1.1.2023 došlo k výraznému navýšení počtu osob, kterým by mohl vzniknout nárok na příspěvek na bydlení po podání žádosti.

Nárok na příspěvek na bydlení ovlivňuje výše příjmů společně posuzovaných osob a náklady zaplacené za užívání bytu nebo domu ve čtvrtletí předcházejícímu čtvrtletí, na které je žádost podána.

Podmínky pro vznik nároku na dávku příspěvek na bydlení:

  • oprávněnou osobou může být vlastník, nájemce nebo podnájemce bytu nebo rodinného domu,
  • platby spojené s užíváním bytu nebo domu (zálohy a vyúčtování za plyn a elektřinu, nájem, platby za odpad a vodu) v daném čtvrtletí přesahují 30% příjmu všech osob bydlících v bytě nebo domě,
  • náklady spojené s užíváním bytu nebo domu jsou započítávány do výše normativních nákladů stanovených vyhláškou Vlády České republiky, od ledna 2023 došlo k jejich výraznému navýšení ( výše platných normativních nákladu je uvedena na internetových stránkách Úřadu práce ČR Příspěvek na bydlení (uradprace.cz)).

 

K žádosti o příspěvek na bydlení je potřebné vyplnit žádost, vyplnit tiskopis doklad o nákladech a  doklad potvrzení o příjmu (u osob pobírajících důchod stačí vyplnit potvrzení o příjmů, uvést, že senior pobírá pouze důchod, zaměstnanci úřadu práce si výši výplaty důchodu ověří sami).

Úspory žadatelů a společně posuzovaných osob se do příspěvku na bydlení nezapočítávají.

 

Příklady:

Manželé (oba důchodci) žijí v rodinném domě. Manžel pobírá důchod ve výši 17 000 Kč měsíčně, manželka pobírá důchod ve výši 13 000 Kč měsíčně. Topí plynem, měsíční zálohy za plyn a elektřinu se jim zvýšily na 12 000 Kč měsíčně. Vznikl by jim nárok na příspěvek na bydlení ode dne 1.1.2023 ve výši 1 932 Kč.

Žena (seniorka) žije v rodinném domě sama. Pobírá důchod ve výši 18 000 Kč měsíčně, topí plynem a měsíční zálohy za plyn a elektřinu se jí zvýšily na 10 500 Kč. Vznikl by jí nárok na příspěvek na bydlení ode dne 1.1.2023 ve výši 5 532 Kč.

 

Úřad práce České republiky zjišťuje, že o příspěvky na bydlení zatím nežádají všichni občané, kterým by dávka mohla být přiznána a vyplácena. Dnešní ekonomicky složitá doba se stává pro některé skupiny občanů velmi náročnou. Proto se zaměstnaci Kontaktního pracoviště Bohumín dohodli s vedením města Rychvald, že nabídnou občanům možnost využít přítomnosti zaměstnanců úřadu práce dne 16. 3. 2023 v době od 8:00 hod do 12:00 hod.v budově Kulturního domu Rychvald v přízemí v klubovně. Zaměstnanci úřadu práce budou občanům Rychvaldu (především seniorům) nabízet pomoc s orientačním výpočtem nároku na dávku, pomoc při vyplňování žádostí a budou odpovídat na dotazy týkající se vzniku nároku na dávku příspěvek na bydlení.

 

Vybízíme především seniory, kteří doposud příspěvek na bydlení nepobírají a jejich rodinné příslušníky k ověření, zda některým osobám nevzniká nárok na příspvek na bydlení, o který nemají požádáno.

K ověření možnosti vzniku nároku na dávku příspěvek na bydlení mohou posloužit stránky Ministerstva práce a sociálních věcí ČR Orientační výpočet příspěvku na bydlení (mpsv.cz).

 

 

K ověření nároku nebo podání žádosti o příspěvek na bydlení Vám může výrazně pomoci i možnost návštěvy zaměstnanců Úřadu práce ČR dne 16. 3. 2023 v době 8:00 hod. -12:00 hod. v budově Kulturního domu Rychvald v přízemí v klubovně.

 

Bc. Patricie Labojová
ředitelka KoP ÚP ČR Bohumín

Share This