Vyberte stránku

Oznámení o uvolněném bytě

Výběrové řízení se koná v pondělí 11.1.2021 v 16,00 hodin v budově Městského úřadu Rychvald, Orlovská 678, 735 32 Rychvald, ve 2. poschodí, číslo dveří 201 – zasedací místnost.

Prohlídka bytu č. 405 se koná ve středu 16.12.2020 v době od 8,00 do 8,30 a od 16,00 do 16,30 hodin a ve středu 6.1.2021 v době od 8,00 do 8,30 a od 16,00 do 16,30 hodin, se srazem zájemců ve vestibulu (hlavní vchod) domu čp. 529 na ul. Revoluční v Rychvaldě (Dům s pečovatelskou službou).

Vyvolávací cena je 52.440,-Kč tj. dvanáctinásobek měsíčního nájemného a služeb s tím spojených na základě zvláštního právního předpisu. Tato částka představuje zálohu na nájemné a služby, kterou se zájemce zavazuje městu Rychvald předem zaplatit.

Směrnice budou po celou dobu, po kterou bude toto oznámení vyvěšeno na úřední desce, na webovém serveru města Rychvald www.rychold.porubaweb.cz, ikona „Ke stažení – Právní předpisy – Pravidla a směrnice města“.

Bližší informace podá Městský úřad Rychvald, odbor investic a správy majetku, v kanceláři číslo dveří 002 – přízemí – Lucie Jendřejková, tel. číslo 59 654 30 47, email: jendrejkova@rychvald.cz

V Rychvaldě, dne 11.11.2020                                                         

Share This