Vyberte stránku

Online přenos – 18. zasedání Zastupitelstva města Rychvald

Vážení obyvatelé,
Rada města Rychvald vás srdečně zve k návštěvě nebo k online sledování 18. zasedání Zastupitelstva města Rychvald, které se koná ve středu 16. března 2022 v 16:30 hodin v KD Rychvald.
Opět máte možnost sledovat celé jednání online na tomto odkazu: https://youtu.be/IDdNj7ypB2k

 

Pořad pro 18. zasedání Zastupitelstva města Rychvald, dne 16.03.2022

  1. Pořadové a organizační zabezpečení pro 18. zasedání Zastupitelstva města Rychvald
  2. Kontrola usnesení
  3. Zpráva o činnosti RM
  4. Zprávu o činnosti FV
  5. Zpráva o činnosti KV
  6. Zpráva o činnosti Městské policie Bohumín ve městě Rychvald za rok 2021 a Zpráva o bezpečnostní situaci na teritoriu obvodního oddělení Policie České republiky v Bohumíně za rok 2021
  7. Poskytnutí účelových neinvestičních dotací nad 50.000 Kč pro rok 2022 z rozpočtu Města Rychvald
  8. Rozpočtové opatření č. 2
  9. Poskytnutí návratné bezúročné zápůjčky z rozpočtu Města Rychvald na financování výměny kotlů na pevná paliva v rodinných domech na území města Rychvald v souvislosti s poskytováním dotací z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 a individuálních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje
  10. Souhrnná zpráva o vyřízení dotazů ze 17. zasedání Zastupitelstva města Rychvald, dne 12. 2021
  11. Stanovení počtu členů ZM pro volební období r. 2022 – 2026
  12. Žádost p. Kamila Kazického a p. Karla Kazického o odkoupení pozemku p.č. 2464/3 v k.ú. Rychvald
  13. Žádost p. Michała Konieczného o odkoupení části pozemku p.č. 6816/2 v k.ú. Rychvald
  14. Úplatný převod pozemků p.č. 6400/1, p.č. 6403 a p.č. 6405 v k.ú. Rychvald
  15. Návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Rychvald na výměnu kotlů v domácnostech – 3. výzva za období 24. 7. 2021 – 21. 1. 2022 – 1. část
  16. Návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Rychvald na výměnu kotlů v domácnostech – 3. výzva za období 24. 7. 2021 až 21. 1. 2022 – 2. část
  17. Návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Rychvald na výměnu kotlů v domácnostech – 4. výzva
  18. Návrh plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací na období let 2022 – 2031
  19. Návrh Obecně závazné vyhlášky města Rychvald, kterou se ruší OZV č. 1/2008 Požární řád města Rychvald ze dne 18. 6. 2008, OZV č. 2/2008, kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob ze dne 18. 6. 2008 a OZV č. 6/2011 Požární řád města Rychvald ze dne 14. 12. 2011
  20. Pohledávka za paní Gabrielou Dornaiovou
  21. Nabytí nemovité věci – úplatný převod spoluvlastnických podílů pozemku p.č. 2035 v k.ú. Rychvald
  22. Diskuse
Václav Pavlík
místostarosta
Share This