Vyberte stránku

Odkanalizování města Rychvald, 4. stavba, kanalizace Bohumínská

V roce 2012 byla realizována stavba „Odkanalizování města Rychvald, 4. Stavba, kanalizace Bohumínská“, jednalo se o položení nové splaškové kanalizace podél nově rekonstruované silnice II/471 na ul. Bohumínská. Tato splašková kanalizace byla vybudována ve třech větvích „A“, „C“ a „D“ o celkové délce 1 365,24 m a řeší odvedení splaškové kanalizace pro cca 45 rodinných domů podél ulice Bohumínská.

Finanční podpora projektu:

  • částečně podporován v rámci státní finanční podpory Ministerstva zemědělství 129 180 „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II.“
  • částečně podporován z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Financování stavební části projektu:

  • celkové náklady na stavbu činily: 7 302 374,- Kč
  • dotace z MZE: 2 790 000,- Kč
  • dotace z MSK: 620 000,- Kč
  • vlastní náklady města: 3 892 374,- Kč

Předmětem projektu je zateplení bytových domů na ul. Školní č.p 1513-1515 a na ul. Středová, č.p. 1501-1503; 1510-1512; 1518, 1519, 5133 v Rychvaldě.

Projekt je podporován z prostředků EVROPSKÉ UNIE, z Integrovaného regionálního operačního programu 11703 Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Akce:                      Snížení energetické náročnosti bytových domů

                                č.p. 1501-1503; 1510-1512; 1513-1515; 1518, 1519, 1533

Číslo programu:    06

Název programu:  Integrovaný regionální operační program

Číslo výzvy:             06-15-018

Č. projektu:            CZ.06.2.11/0.0/0.0/15-018/0000355

ID projektu:            117D03H000005

Název výzvy:          16. Výzva IROP – Energetické úspory v bytových domech – SC 2.5

Cena projektu:

Celková cena projektu                20.728.767,86Kč

Poskytnutá dotace z IROP           3.848.635,70Kč

Vlastní zdroje města                   16.880.132,16Kč

Termín realizace:   rok 2017 – 2018

Share This