Vyberte stránku

Nástavba a přístavba MŠ č.p. 1500 v Rychvaldě

Realizace projektu nástavby a přístavby MŠ č.p. 1500 povede k vytvoření prostředí pro děti předškolního věku odpovídajícího současným hygienickým nárokům a obecně technickým požadavkům na vybrané druhy staveb, vytvoří podmínky pro snadnější začlenění a uplatnění znevýhodněné skupiny, tj. rodičů po rodičovské dovolené, na trhu práce, zpřístupní veřejnou budovu imobilním osobám, bude mít pozitivní vliv na životní prostředí snížením spotřeby energií a tím emisí skleníkových plynů, eliminací záboru zemědělské půdy a dosáhne požadované úrovně čištění produkovaných odpadních vod.

Původní vrchní stavba budovy bude demolována, na sanovanou spodní stavbu se provede dvoupodlažní nástavba a přístavba nové školky s kapacitou pro 24 dětí. Interiér předškolního zařízení bude po dokončení stavby doplněn novým nábytkem.

Projekt je podporován z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013 z prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF). Výše podpory je stanovena na 92,5% uznatelných nákladů, tj. 9 239 555 Kč z celkových výdajů ve výši 9 988 709 Kč.

Financování stavební části projektu

  • celkový rozpočet projektu 9 988 709,- Kč (100 %)
  • podpora z ROP 9 239 555,- Kč (92,5 %)
  • vlastní zdroje města 749 154,- Kč (7,5 %)

Modernizace vybavení

  • vlastní zdroje města 287 574,- Kč
Share This