Vyberte stránku

Město podniká další kroky ke snížení dopadu působení viru na obyvatele

Byly nakoupeny desítky metrů látky na roušky.
Bylo zajištěno jejich strojové nastříhání, aby se usnadnilo další zpracování roušek.
Vše pak bylo předáno dobrovolníkům, kteří šijí roušky.

Bylo zajištěno a nakoupeno dostatečné množství VIRUCIDNÍ dezinfekce.
Bylo zajištěno proškolení pracovníků Služeb města Rychvald.
Ti budou od zítřejšího dne provádět desinfekci autobusových zastávek, veřejných odpadkových kontejnerů a laviček.

Jménem města opět velice děkujeme všem dobrovolníkům, kteří se zapojili do vzájemné pomoci obyvatelům Rychvaldu.

Prosíme sledujte informace na FB a webu města. Průběžně budeme aktualizovat vše důležité.

Nezapomeňte také na možnost registrace ve službě MOBILNÍ ROZHAS https://bit.ly/3azT0CY, kam odesíláme ty nejaktuálnější informace.

Share This