Vyberte stránku

Komunikace pro pěší na ul. Michálkovická v Rychvaldě – 3. etapa

Jedná se o novostavbu komunikace pro pěší v dopravně zatíženém úseku silnice III/4724 ul. Michálkovická, umístěnou v nezpevněné krajnici, v šířce 1,5 m a délce 1 208 m, plochy 1 831 m2. Nový chodník bude zřízen v úseku od ulice Eden po bývalou školu na Podlesí. Vzhledem k tomu, že se jedná o část silnice, na jejíž trase jsou autobusové zastávky a v těsné blízkosti zástavba individuálním bydlením, je tento úsek chodníku potřebný a přispěje k bezpečnosti pohybu pěších. Na trase nového chodníku budou zřízeny 4 přechody pro chodce se speciálním osvětlením.

Projekt je podporován ze Státního rozpočtu, Programu 298220 – Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR, Podprogramu 298223 – Podpora výstavby a obnovy komunální infrastruktury. Výše podpory je stanovena na pevnou částku 3 000 000 Kč z celkových výdajů ve výši 6 500 000 Kč.

Financování stavební části projektu

  • celkový rozpočet projektu 6 500 000,- Kč
  • podpora z ROP 3 000 000,- Kč
  • vlastní zdroje města 3 500 000,- Kč
Share This