Vyberte stránku

INFORMACE K VYHLÁŠENÍ NOUZOVÉHO STAVU NA ÚZEMÍ ČR

[AKTUALIZOVÁNO 13.3.2020]

V souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vláda vyhlašuje pro území ČR z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 nouzový stav od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů.

Vedení města si je vědomo vážnosti situace a vše pozorně sleduje ve spolupráci se zodpovědnými osobami. Vedení města žádá a vyzývá obyvatele k ohleduplnosti a k dodržování stanovených pravidel.

Více informací níže v článku.

Shrnutí nejdůležitějších informací dotýkajících se přímo města Rychvald:

 • do odvolání jsou uzavřeny: základní škola i školní jídelna, základní umělecká škola, dům dětí a mládeže, knihovna
 • mateřská škola zatím zůstává v provozu – vedení města situaci sleduje a je v kontaktu s paní ředitelkou. Pokud by došlo ke změně, rodiče budou neprodleně informování všemi dostupnými informačními kanály.
 • Do odvolání je pozastaven provoz školního autobusu
 • Do odvolání se ruší všechny akce, které se měly konat v kulturním domě
 • Do odvolání se ruší výuka university třetího věku
 • Na základě žádosti z Moravskoslezského kraje jsme zajistili kontakt pro obyvatele Rychvaldu, kteří by museli zůstat v karanténě a nemohli by si nakoupit.
  V takovém to případě lze volat v pracovní době na telefonní čísla 596 543 050 (Dana Ochodková – vedoucí Odboru školství, kultury, sportu a vnitřní správy) a 596 543 037 (Jana Sarganková – vedoucí Odboru organizačního).

V mimopracovní době pak na číslo 731 414 042 (Bc. Lubomír Klaput – tajemník úřadu).
Výše uvedení žádost zaregistrují a dotčeným osobám bude v co nejkratší době pomoc zajištěna.

 • OMEZENÍ PROVOZU MĚSTSKÉHO ÚŘADU:
  Městský úřad Rychvald přistupuje k preventivním opatřením v souvislosti se šířením koronaviru a s účinností od pátku 13. 3. 2020 až do odvolání upravuje otevírací dobu. Současně žádá občany o zodpovědnost. Občané by měli preventivně zvážit svou cestu na úřad a zavítat tam pouze v případě nezbytnosti. Upravené úřední hodiny jsou:
  PONDĚLÍ a STŘEDA od 8:00-11:30 a od 12:30-17:00 hodin.
  ÚTERÝ, ČTVRTEK A PÁTEK – úřad bude uzavřen. Dovnitř budou vpuštěni pouze občané, kteří budou mít telefonicky nebo e-mailem sjednanou schůzku. Odpovědný pracovník si takovéhoto občana vyzvedne u hlavního vchodu MěÚ, odvede si ho do kanceláře, vyřídí potřebné a zpět odvede z úřadu.
  PŘEDÁNÍ DOKUMENTŮ NA PODATELNU – NA ZAZVONĚNÍ.
  Občané, kteří nebudou mít sjednanou schůzku, nebudou do objektu úřadu vpuštěni.

Související:

Kvůli uzavření škol v souvislosti s nákazou koronavirem budou v Moravskoslezském kraji jezdit autobusy podle letních prázdninových jízdních řádů. Lidé budou muset počítat s menším počtem spojů. Omezení příměstské autobusové dopravy začne platit od pondělí 16. března. Zároveň dopravci v autobusech dbají na důslednější hygienická opatření. Provoz autobusových linek bude organizován dle prázdninových jízdních řádů, tj. nebudou provozovány spoje s uvedeným omezením provozu v době letních školních prázdnin (1. 7. 2020 – 31. 8. 2020). Naopak budou vedeny spoje, které jsou v tomto období provozovány s výjimkou spojů zcela sloužících turistickým účelům.

Co se zakazuje

 • Všechna divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, a to jak veřejné, tak soukromé s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob.
 • Přítomnost veřejnosti v posilovnách, koupalištích, bazénech, soláriích, saunách, hudebních a sportovních klubech, zábavních zařízeních, wellness, knihovnách, galeriích. Otevřená zůstávají venkovní sportoviště.
 • Restaurace musí od pátku 13. března zůstat zavřené v době od 20:00 do 6:00. Provozovny stravovacích služeb v nákupních centrech nad 5000 m2 zůstanou zavřené po celý den.
 • Zavřené zůstávají také základní, střední, vysoké a nově i umělecké školy.

Co zůstává v provozu

 • Školky zůstávají otevřené.
 • Otevřené zůstávají supermarkety i menší obchody, lékárny a nemocnice.
 • V provozu zůstává městská hromadná doprava.
 • Restaurace jsou v provozu od 6:00 do 20:00. Může v nich být i více než 30 lidí.
 • Zákaz se nevztahuje také na pohřby a na schůze a zasedání ústavních orgánů a veřejných osob na základě zákona.

Kdo nesmí do Česka

 • Od soboty 14. března 00:00 platí zákaz vstupu do ČR pro všechny cizince z těchto zemí: Čína, Jižní Korea, Írán, Itálie, Španělsko, Rakousko, Německo, Nizozemí, Švýcarsko, Švédsko, Norsko, Belgie, Dánsko, Francie, Velká Británie

Kam nesmí Češi

 • Platí zákaz cestování pro Čechy nebo cizince, kteří mají trvalý nebo přechodný pobyt v ČR nad 90 dnů do těchto zemí: Čína, Jižní Korea, Írán, Itálie, Španělsko, Rakousko, Německo, Nizozemí, Švýcarsko, Švédsko, Norsko, Belgie, Dánsko, Francie, Velká Británie.
 • Přes hranice budou moci přejíždět i lidé zaměstnaní v zahraničí, kteří se ale budou muset prokázat potvrzením od zaměstnavatele. Hranice bude možné překročit pouze na vybraných hraničních přechodech. Německo: Strážný, Pomezí nad Ohří, Rozvadov, Folmava, Železná Ruda, Krásný les, Hora sv. Šebestiána. Rakousko: Dolní Dvořiště, České Velenice, Hatě, Mikulov.

Od soboty 14. března 00:00 platí také zákaz přepravy cestujících přes hranice ČR nad 9 osob pro všechny dopravce mezinárodní, silniční, osobní dopravy. Výjimka platí pro řidiče nákladní kamionové dopravy, vlakové čety, piloty letadel a příslušníky záchranářského systému. 

Share This