Vyberte stránku

Děti přírodě, příroda dětem

Projekt „Děti přírodě, příroda dětem“ řeší proměnu školní zahrady MŠ Mírová, Rychvald na „přírodní učebnu“, která se stane nedílnou součástí mateřské školy. Řešení přírodní zahrady se zaměřením na environmentální výchovu rozšíří nabídku aktivit a podnítí zájem o přírodu u dětí z místních mateřských škol i blízkého okolí.

Realizace projektu obsahuje spoustu přírodních herních prvků podněcující smyslové vnímání a pohybovou aktivitu dětí. Dominantou zahrady je velké pískoviště. Významnou změnou je nové řešení oplocení, které je částečně zděné a částečně sestavené z hotových plotových dílců. Součástí zděného oplocení je i domeček na hraní. Projekt rovněž řeší výsadbu různých ovocných i okrasných rostlin a keřů, o které se děti budou starat.

Stavba je dotována z Operačního programu Životní prostředí z prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF) do výše 85% a státního rozpočtu do výše 5% uznatelných nákladů.

Náklady na realizaci vč. projektové dokumentace činí 4.378.607,99 Kč, z toho jsou 4.022.587,58,- Kč uznatelnými náklady. Podíl města na pořízení investice je 758.279,19 Kč.

Finanční toky

Celkové náklady akce: 4.378.607,99 Kč, z toho:

  • uznatelné náklady (základ pro výpočet podpory) 4.022.587,58,- Kč (100 %) z toho:
    • dotace ERDF 3.419.199,44 Kč 85%
    • dotace SR 201.129,36 Kč 5%
    • vlastní zdroje 402.258,76 Kč 10% (hrazeno z rozpočtu města)
  • • neuznatelné náklady 356.020,41 Kč (hrazeno z rozpočtu města)
Share This