Vyberte stránku

Demolice staré ekologické zátěže mazutové kotelny v Rychvaldě

Projekt je podporován ze strukturálních fondů EU a národních rozpočtů prostřednictvím rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013.

Předmětem projektu je demolice staré mazutové kotelny situované v blízkosti obytných domů, mateřské školy, základní školy, domu dětí a mládeže v centrální části města Rychvald.

Projekt zahrnuje demolici objektu bývalé kotelny, prádelny (pekárny) a mazutového hospodářství, odstranění stávajících vnitroareálových komunikací, odpojení od inženýrských sítí, demontování odvodňovacího žlabu a přeložku distribučního zařízení (ČEZ Distribuce), terénní úpravy a následné zatravnění území.

Share This