Vyberte stránku

Chcete domácí čistírnu odpadních vod

Jak jsme Vás již podrobně informovali v srpnovém Zpravodaji (viz str. 3-4), plánuje město Rychvald v rámci odkanalizovaní města v oblastech, kde nebude možné realizovat výstavbu oddílné kanalizace, vybudovat soustavu domovních čistíren odpadních vod. Jedná se především o lokality:

  • Horní Podlesí
  • Návrší
  • Jarošovice
  • Lutyňská
  • Nový Dvůr – Starý Dvůr
  • Na Fojtství
  • Dvorek
  • Na Výsluní
  • Vyhonkovec
  • Stavy

V těchto lokalitách probíhá průzkum zájmu občanů o domovní ČOV. Formulář si můžete stáhnout zde a zaslat jej emailem na podatelna@rychvald.cz nebo jej do 16. září 2019 odevzdat osobně na recepci MěÚ Rychvald.

 

Share This