Vyberte stránku

Poskytnutí informací k žádosti o informace dle zák. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím – odkup pozemku