Vyberte stránku

Žádost o informace ke snížení částky neinvestiční dotace pro Rychvaldský spolek šachový 1945 – dle zák. č. 106/1999 Sb. – odpověď