Vyberte stránku
Načítám Akce

« Všechny Akce

  • akce již proběhla.

18. zasedání Zastupitelstva města Rychvald

16.03.2022

Rada města Rychvald
Vás zve
na 18. zasedání Zastupitelstva města Rychvald

Den: 16. března 2022, ve středu
Místo: KD v Rychvaldě
Čas: 16:30 h

Pořad:
1. Pořadové a organizační zabezpečení pro 18. zasedání Zastupitelstva města Rychvald
2. Kontrola usnesení
3. Zpráva o činnosti RM
4. Zprávu o činnosti FV
5. Zpráva o činnosti KV
6. Zpráva o činnosti Městské policie Bohumín ve městě Rychvald za rok 2021 a Zpráva o bezpečnostní situaci na teritoriu obvodního oddělení Policie České republiky v Bohumíně za rok 2021
7. Poskytnutí účelových neinvestičních dotací nad 50.000 Kč pro rok 2022 z rozpočtu Města Rychvald
8. Rozpočtové opatření č. 2
9. Poskytnutí návratné bezúročné zápůjčky z rozpočtu Města Rychvald na financování výměny kotlů na pevná paliva v rodinných domech na území města Rychvald v souvislosti s poskytováním dotací z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 a individuálních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje
10. Souhrnná zpráva o vyřízení dotazů ze 17. zasedání Zastupitelstva města Rychvald, dne 15. 12. 2021
11. Stanovení počtu členů ZM pro volební období r. 2022 – 2026
12. Žádost p. Kamila Kazického a p. Karla Kazického o odkoupení pozemku p.č. 2464/3 v k.ú. Rychvald
13. Žádost p. Michała Konieczného o odkoupení části pozemku p.č. 6816/2 v k.ú. Rychvald
14. Úplatný převod pozemků p.č. 6400/1, p.č. 6403 a p.č. 6405 v k.ú. Rychvald
15. Návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Rychvald na výměnu kotlů v domácnostech – 3. výzva za období 24. 7. 2021 – 21. 1. 2022 – 1. část
16. Návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Rychvald na výměnu kotlů v domácnostech – 3. výzva za období 24. 7. 2021 až 21. 1. 2022 – 2. část
17. Návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Rychvald na výměnu kotlů v domácnostech – 4. výzva
18. Návrh plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací na období let 2022 – 2031
19. Návrh Obecně závazné vyhlášky města Rychvald, kterou se ruší OZV č. 1/2008 Požární řád města Rychvald ze dne 18. 6. 2008, OZV č. 2/2008, kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob ze dne 18. 6. 2008 a OZV č. 6/2011 Požární řád města Rychvald ze dne 14. 12. 2011
20. Pohledávka za paní Gabrielou Dornaiovou
21. Nabytí nemovité věci – úplatný převod spoluvlastnických podílů pozemku p.č. 2035 v k.ú. Rychvald
22. Diskuse

Podrobnosti

Datum:
16.03.2022
Share This