Název Datum vyvěšení Datum sejmutí Soubor
Rozhodnutí o registraci KL Svoboda a přímá demokracie - Rychvald 02.08.2022 24.09.2022 Stáhnout
Rozhodnutí o registraci KL Pro Rychvald - Rychvald 02.08.2022 24.09.2022 Stáhnout
Rozhodnutí o registraci KL Nezávislí - Rychvald 02.08.2022 24.09.2022 Stáhnout
Rozhodnutí o registraci KL Komunistická strana Čech a Moravy - Rychvald 02.08.2022 24.09.2022 Stáhnout
Rozhodnutí o registraci Volný blok - Rychvald 02.08.2022 24.09.2022 Stáhnout
Rozhodnutí o registraci Starostové a nezávislí - Rychvald 02.08.2022 24.09.2022 Stáhnout
Rozhodnutí o registraci KL Strana soukromníků České republiky - Rychvald 02.08.2022 24.09.2022 Stáhnout
Rozhodnutí o registraci KL Občanská demokratická strana - Rychvald 02.08.2022 24.09.2022 Stáhnout
Rozhodnutí o registraci KL ANO 2011 - Rychvald 02.08.2022 24.09.2022 Stáhnout
Volby do ZM Rychvaldu - Registrace KL 02.08.2022 24.09.2022 Stáhnout
Krajský úřad Ms kraj - aktualizace č. 2a Zásad územního rozvoje Ms kraje 02.08.2022 18.08.2022 Stáhnout
Sdělení rozhodnutí RM o poskytnutí dotace pro rok 2022 ČČK 18.07.2022 19.08.2022 Stáhnout
Svazek měst a obcí okresu Karviná - závěrečný účet za rok 2021 11.07.2022 30.06.2023 Stáhnout
Závěrečný účet města Rychvald za rok 2021 17.06.2022 30.06.2023 Stáhnout
OOznámení – LEX – Ukrajina II – osvobození od správních poplatků na úseku matrik 16.06.2022 01.04.2023 Stáhnout
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby o Zastupitelstva města Rychvaldu 01.06.2022 24.08.2022 Stáhnout
Rozpočet města Rychvald na rok 2022 16.12.2021 31.12.2022 Stáhnout
Svazek měst a obcí okresu Karviná - střednědobý výhled rozpočtu na období od 2023-2026 06.12.2021 31.12.2026 Stáhnout
Svazek měst a obcí okresu Karviná - rozpočet na rok 2022 06.12.2021 31.12.2022 Stáhnout
Svazek měst a obcí okresu Karviná - rozpočtová úprava č. 1 pro r. 2022 11.04.2022 31.12.2022 Stáhnout
Seznam nemovitých věcí podle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí 01.03.2022 03.01.2024 Stáhnout
Rozpočet města Rychvald na rok 2022 16.12.2021 31.12.2022 Stáhnout
Svazek měst a obcí okresu Karviná - střednědobý výhled rozpočtu na období 2023-2026 07.12.2021 31.12.2026 Stáhnout
Svazek měst a obcí okresu Karviná - schválení rozpočtu pro rok 2022 07.12.2021 31.12.2022 Stáhnout
Seznam nemovitých věcí podle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí 01.09.2021 31.12.2023 Stáhnout
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na r. 2021 – Základní umělecká škola Rychvald 22.03.2021 24.03.2024 Stáhnout
Smlouva o poskytnutí dotace – Rychvaldský spolek šachový 1945 17.03.2021 21.03.2024 Stáhnout
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro rok 2021 – Tělocvičná jednota Sokol Rychvald 17.03.2021 21.03.2024 Stáhnout
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro rok 2021 – TJ Baník Rychvald 17.03.2021 21.03.2024 Stáhnout
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro rok 2021 – TJ Slavoj 17.03.2021 21.03.2024 Stáhnout
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Praha 2 - seznam nemovitých věcí dle § 65 zák.č. 256/2013 Sb. 05.10.2020 31.12.2023 Stáhnout
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace TJ Sokol 30.09.2020 02.10.2023 Stáhnout
Ministerstvo zemědělství – veřejná vyhláška – opatření obecné povahy změna 29.07.2020 31.12.2022 Stáhnout
Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy změna 29.07.2020 31.12.2022 Stáhnout
Ministerstvo zemědělství – veřejná vyhláška opatření obecné povahy – kůrovec 06.04.2020 31.12.2022 Stáhnout
Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška opatření obecné povahy - kůrovec 06.04.2020 31.12.2022 Stáhnout
Smlouva – dotace 2020 Rychvaldský spolek šachový 1945 09.03.2020 13.03.2023 Stáhnout
Smlouva – dotace 2020 T.J.Baník Rychvald 09.03.2020 13.03.2023 Stáhnout
Smlouva – dotace 2020 Tělocvičná jednota Sokol Rychvald 09.03.2020 13.03.2023 Stáhnout
Smlouva – dotace 2020 TJ Slavoj Rychvald 09.03.2020 13.03.2023 Stáhnout