Vyberte stránku

Základní informace – slavnostní zápis občánků

Poslední slavností obřad bylo možné uskutečnit 15.srpna 2020 (byly uvítány narozené děti leden-duben 2020), následující plánované akce musely být pro vládní opatření zrušeny. V květnovém vydání Zpravodaje proběhla výzva rodičům, kteří nechtěli vyčkávat na rozvolnění opatření, aby si převzali pamětní list a dárek pro své novorozeně osobně na matrice zdejšího úřadu. Někteří z rodičů nabídku využili, někteří ne a vyčkávají.

Vážení rodiče,
komise pro občanské záležitosti /dále jen KPOZ/ nabízí opět po roce možnost slavnostního uvítání dítěte do života v obřadní síni města Rychvaldu. Slavnost se uskuteční v obřadní síni dne 14. srpna. V současné době platí na základě aktuálních protiepidemických opatření, že na slavnostním obřadu musí mít všichni, kromě dětí do 6 let, respirátory. A dále všichni zúčastnění jsou povinni dodržovat platná epidemiologická nařízení:
– zakrytí úst respirátorem, popř. nanorouškou
prokázání se bezinfekčností:
*
antigenní test proveden max. do 72 hodin
* PCR test proveden max. do 7 dní
* očkování (alespoň 22 dní od 1. dávky)
* prodělání nemoci COVID-19 – od pozitivního testu neuplynulo více než 180 dní

Rodiče, kteří si již dárky vyzvedli, se mohou také přihlásit a slavnostního uvítání svého dítěte se zúčastnit!
Zde je ke stažení přihláška na vítání občánků, kterou vyplněnou zasílejte nejpozději do 4. srpna 2021 na adresu rozsivalova@rychvald.cz.

Iveta Rozsívalová, matrikářka

Share This