Název Datum vyvěšení Datum sejmutí Soubor
Záměr 3_2023_propachtování pozemků p.č. 6384_1_6385_6386 v k.ú. Rychvald 03.03.2023 20.03.2023 N/A
Městský úřad Bohumín - Opatření obecné povahy-Vyhrazené parkovací místo ul. Středová Rychvald 28.02.2023 16.03.2023 N/A
Oznámení o konání akce - Pochování basy dne 4.3.2023 27.02.2023 05.03.2023 N/A
Záměr 1_2023_pronájem pozemku p.č. 5244 v k.ú. Rychvald 20.02.2023 07.03.2023 N/A
Městský úřad Bohumín - Oznámení o zahájení stavebního řízení - Rekonstrukce silnice II/471 RYchvald - Bohumín- Záblatí, II.etapa 16.02.2023 06.03.2023 N/A
Městský úřad Bohumín - veřejná vyhláška - "vodovod v ul. Mezi lány Rychvald" 16.02.2023 06.03.2023 N/A
Záměr č. 2/2023 - Pronájem prostoru určeného k podnikání 15.02.2023 16.03.2023 N/A
Veřejná výzva - Referent/referentka odboru školství, kultury, sportu a vnitřní správy 16.02.2023 13.03.2023 N/A
Informace o poskytnutých účelových neinvestičních dotacích do 50 tisíc pro r. 2023 15.02.2023 20.03.2023 N/A
Nařízení Státní veterinární správy - zrušení vyhlášených a zdolávacích opatření 07.02.2023 23.02.2023 N/A
Městský úřad Bohumín - Opatření obecné povahy - Oznámení o zahájení řízení-"stanovení trvalého dopravního značení -vyhrazené parkovací místo" 03.02.2023 20.02.2023 N/A
Vyhlášení nálezu č. 1-2023 - elektrokoloběžka 03.02.2023 20.02.2023 N/A
Oznámení o konání akce - Městský ples Rychvald dne 10.02.2023 03.02.2023 12.02.2023 N/A
Oznámení o konání akce přístupné veřejnosti a vymezení doby nočního klidu, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována_Městský ples Rychvald 2023 03.02.2023 13.02.2023 N/A
Oznámení - pozvánka na řádnou valnou hromadu honebního společenstva Rychvald 30.01.2023 16.02.2023 N/A
Městský úřad Bohumín - společné rozhodnutí - vodovod ul. Luční Rychvald 30.01.2023 15.02.2023 N/A
Exekorský úřad Praha 8 - dražební vyhláška Miškovič Zdeno 27.01.2023 13.02.2023 N/A
Ministerstvo vnitra-opatření obecné povahy-prodloužení ochrany vnitřních hranic se Slovenskem do 04.02.2023 26.01.2023 04.02.2023 N/A
Veřejná výzva na pracovní pozici knihovník/knihovnice 24.01.2023 15.02.2023 N/A
Usnesení - Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci 23.01.2023 08.02.2023 N/A
Usnesení - Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci 23.01.2023 08.02.2023 N/A
Exekuční příkaz nařizující provedení exekuce prodejem nemovité věci 23.01.2023 08.02.2023 N/A
Dražební vyhláška - nařízení elektronické dražby 23.01.2023 08.02.2023 N/A
Záměr č. 129/2022 Prodej nepotřebného movitého majetku města Rychvald - osobní automobil Dacia Duster (vozidlo městské policie) 20.01.2023 06.02.2023 N/A
Usnesení o zrušení dražebního jednání 20.01.2023 06.02.2023 N/A
Oznámení o době a místě konání volby prezidenta ČR 16.01.2023 28.01.2023 N/A
Usnesení - odročení dražebního jednání 16.01.2023 02.02.2023 N/A
Usnesení - dražební vyhláška o oznámení dražebního roku 16.01.2023 02.02.2023 N/A
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060871063 12.01.2023 01.02.2023 N/A
Nařízení Státní veterinární správy - zákaz lovu pernaté zvěře 10.01.2023 26.01.2023 N/A
Veřejná vyhláška - Rozhodnutí dodatečné povolení stavby "Garážové stání na pozemku parc. č. 5965/2 u rodinného domu čp. 1655" 10.01.2023 26.01.2023 N/A
Oznámení o uvolněných bytech č. 1/2023 09.01.2023 24.01.2023 N/A
Veřejná vyhláška-Oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení pro stavbu „Rodinného domu a souvisejících staveb na pozemku parc. č. 5332/1 k. ú. Rychvald“ 06.01.2023 24.01.2023 N/A
Mimořádné veterinární opatření: PTAČÍ CHŘIPKA 05.01.2023 21.01.2023 N/A
Kraský úřad MS kraje - volba presidenta republiky 2023- zvláštní způsoby hlasování 03.01.2023 30.01.2023 N/A
Ministerstvo vnitra-opatření obecné povahy-dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic se Slovenskem do 25.01.2023 22.12.2022 25.01.2023 N/A
Záměr 10_2022_propachtování pozemků p.č. 6419_1_6420_6421 v k.ú. Rychvald 22.12.2022 10.01.2023 N/A
Oznámení o době a místě konání volby prezidenta ČR 19.12.2022 14.01.2023 N/A
1. zasedání okrskových volebních komisí pro volbu prezidenta ČR 14.12.2022 29.12.2022 N/A
Městský úřad Bohumín - veřejná vyhláška - "Kanalizační řád stokové sítě města Rychvald" 12.12.2022 28.12.2022 N/A