Název Datum vyvěšení Datum sejmutí Soubor
Městský úřad Bohumín - Veřejná vyhláška - "kanalizační řád stokové sítě města Rychvald 07.11.2022 23.11.2022 N/A
Oznámení o konání akce přístupné veřejnosti a vymezení doby nočního klidu, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována 07.11.2022 13.11.2022 N/A
Vyhlášení nálezu č. 3 - rybářské potřeby 01.11.2022 17.11.2022 N/A
Oznámení o uvolněných bytech č. 7/2022 - druhé kolo 27.10.2022 21.11.2022 N/A
Výzva k podání nabídek "Odkanalizování města Rychvald prostřednictvím realizace soustav domovních čistíren odpadních vod" 26.10.2022 10.11.2022 N/A
Stavební úpravy, přístavba a nástavba rodinného domu na ul. Pionýrská č. p. 587 k. ú. Rychvald 24.10.2022 09.11.2022 N/A
Oznámení o konání akce přístupné veřejnosti a vymezení doby nočního klidu, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována 17.10.2022 24.10.2022 N/A
Pozvánka na ustavující zasedání Zastupitelstva města Rychvald 12.10.2022 20.10.2022 N/A
Záměr č. 10/2022 - Převod pozemku p.č. 2948/1 v k.ú. Rychvald 07.10.2022 08.11.2022 N/A
Oznámení o konání akce přístupné veřejnosti a vymezení doby nočního klidu, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo při nichž nemutí být doba nočního klidu dodržována 06.10.2022 10.10.2022 N/A
Oznámení o uvolněných bytech č. 6/2022 03.10.2022 24.10.2022 N/A
Exekutorský úřad Přerov- dražba Luka Kamil 03.10.2022 19.10.2022 N/A
Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva města Rychvald 24.09.2022 10.10.2022 N/A
Městský úřad Bohumín - veřejná vyhláška - návrh na Opatření obecné povahy-Penny market značení 19.09.2022 04.10.2022 N/A
Městský úad Bohumín - veřejná vyhláška-opatření obecné povahy "Rybí slavnosti Rychvald" 19.09.2022 04.10.2022 N/A
Okresní soud Karviná - vyhláška - stanovení datumu úmrtí Daniela Firly 14.09.2022 07.10.2022 N/A
Záměr č. 110 na pronájem a provoz vodohospodářské infrastruktury v majetku města Rychvald - koncesní řízení 14.09.2022 01.11.2022 N/A
Záměr 9_2022_propachtování pozemků p.č. 6450_1_6452_6453 v k.ú. Rychvald 13.09.2022 28.09.2022 N/A
Pozvánka na 20. zasedání Zastupitelstva města Rychvald 06.09.2022 14.09.2022 N/A
Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva města Rychvald 05.09.2022 24.09.2022 N/A
Oznámení o uvolněných bytech č. 5/2022 01.09.2022 20.09.2022 N/A
Veřejná vyhláška-oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení – Stavební úpravy, přístavba a nástavba rodinného domu na ul. Pionýrská č. p. 587 k. ú. Rychvald 24.08.2022 09.09.2022 N/A
1. zasedání okrskových volebních komisí pro volby do Zastupitelstva Města Rychvaldu 18.08.2022 29.08.2022 N/A
Exekutorský úřad Frýdek Místek - dražební vyhláška - Daniela Teterová 18.08.2022 05.09.2022 N/A
Rozhodnutí o registraci KL Svoboda a přímá demokracie - Rychvald 02.08.2022 24.09.2022 N/A
Rozhodnutí o registraci KL Pro Rychvald - Rychvald 02.08.2022 24.09.2022 N/A
Rozhodnutí o registraci KL Nezávislí - Rychvald 02.08.2022 24.09.2022 N/A
Rozhodnutí o registraci KL Komunistická strana Čech a Moravy - Rychvald 02.08.2022 24.09.2022 N/A
Rozhodnutí o registraci Volný blok - Rychvald 02.08.2022 24.09.2022 N/A
Rozhodnutí o registraci Starostové a nezávislí - Rychvald 02.08.2022 24.09.2022 N/A
Rozhodnutí o registraci KL Strana soukromníků České republiky - Rychvald 02.08.2022 24.09.2022 N/A
Rozhodnutí o registraci KL Občanská demokratická strana - Rychvald 02.08.2022 24.09.2022 N/A
Rozhodnutí o registraci KL ANO 2011 - Rychvald 02.08.2022 24.09.2022 N/A
Volby do ZM Rychvaldu - Registrace KL 02.08.2022 24.09.2022 N/A
Krajský úřad Ms kraj - aktualizace č. 2a Zásad územního rozvoje Ms kraje 02.08.2022 18.08.2022 N/A
Sdělení rozhodnutí RM o poskytnutí dotace pro rok 2022 ČČK 18.07.2022 19.08.2022 N/A
Městský úřad Bohumín - Opatření obecné povahy - "Stanovení TDZ-jednosměrný provoz ul. Myslivecká Rychvald" 30.06.2022 16.07.2022 N/A
Městský úřad Bohumín - Opatření obecné povahy - "vyhrazené parkovací místo pro zaměstnance pošty ul. Mírová" 29.06.2022 15.07.2022 N/A
Záměr 8_2022_propachtování části pozemku p.č. 6131 v k.ú. Rychvald 29.06.2022 15.07.2022 N/A
Nařízení Státní veterinární správy- ukončení mimořádných opatření 27.06.2022 13.07.2022 N/A